Energetska sanacija

S pomočjo sofinanciranja MGRT in razpisa Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti smo izvedli energetsko prenovo Apartmajev Kaja. 

Z izboljšanjem toplotne izolacije, ogrevalnega sistema, sistema prezračevanja z izkoriščanjem odpadne toplote in razvoda sanitarne vode ne bomo zgolj zmanjšali porabe energije in pitne vode ampak tudi izboljšali bivalno udobje naših gostov.

Obdobje prenove: 1.1.2021 do 30.10.2022

Znesek sofinanciranja: 138.880,00 EUR

 Na Vrh